ธรรมะ ความรัก ชีวิต จิตวิญญาณ ..คนละเรื่องเดียวกัน.?

...ความรักนั้นมีค่ากับชีวิตแค่ไหน แล้วชีวิตกับความรักอะไรเกิดก่อนกัน ..
เมื่อ เราโต เราได้เรียนรู้ เราได้เห็นโลกกว้าง เราได้เข้าใจชีวิตและรู้ว่าชีวิตไม่ใช่เพียงแค่ร่างกาย แต่ชีวิตนั้น รวมถึงจิตวิญญาณแห่งการมีชีวิต

.. ความรักนั้นเกิดก่อนชีวิต เพราะชีวิตเกิดจากความรัก จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ร่าเริง สดใส มีความคิด มีความฝัน เต็มไปด้วยความหวังมุ่งมั่น และท้าทาย รวมทั้งสามารถ สร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้ ซึ่งแตกต่างจากชีวิตที่ปราศจากความรัก เราทุกคนโชคดีที่ได้เกิดมาจากความรักของพ่อและแม่ พ่อกับแม่รักเรา สอนให้เราเข้าใจชีวิต สู้ชีวิต และใช้ชีวิต และนี่คือมรดกที่ล้ำค่าของลูกทุกคน ความรักนั้นยิ่งใหญ่เพราะสามารถสร้างชีวิตที่มีจิตวิญญาณแห่งการมีชีวิตได้

เขาว่า .. คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ คนที่โชคดี คนที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวย แต่ถ้าไม่รู้จักใช้ ไม่รู้จักหา สักวันหนึ่งสิ่งที่มีก็คงจะหมดไปไม่มีเหลือ ...

ส่วน คนที่เกิดมาจากครอบครัวที่ยากจน แต่ถ้าเรียนรู้การใช้ การหา ก็คงจะไม่จนตลอดไป.. ความรักก็เช่นกัน คนที่เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่น ท่ามกลางความรัก แต่ถ้าไม่รู้จักรักษา ประคับประคอง ส่งต่อ ความรักก็คงจะหมดไป
ส่วนคนที่เกิดมาในครอบครัวที่มีปัญหา แต่ถ้ารู้จักเรียนรู้ชีวิต ก็สามารถบ่มเพาะ ความรักที่สวยงามขึ้นมาได้ ....

หากเราเข้าใจว่า ชีวิตเกิดมาจากความรัก ด้วยอำนาจของความรักนั้นยิ่งใหญ่ มีคุณค่า มีพลังสร้างสรรค์ชีวิตได้ เราจึงต้องเรียนรู้ความรัก และเรียนรู้ชีวิตกันต่อไป ...

... มันก็คงจะเหมือนกับธรรมะ เพราะธรรมะก็สร้างชีวิตที่มีจิตวิญญาณของการเป็นชีวิตได้ ในขณะเดียวกันถึงแม้จะมีธรรมะแต่ถ้าไม่รู้จักใช้ ไม่รู้จักรักษา ไม่รู้จักประคับประคอง ส่งต่อและไม่นำปฏิบัติ ธรรมะก็เป็นเพียงทฤษฏีที่ถูกตราขึ้น แต่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มันก็ไร้ความหมายแล้วสักวันหนึ่งก็คงจะหมดไปไม่มีเหลือ แต่ถ้าเราบ่มเพาะธรรมะ ด้วยการเปิดใจใส่ธรรมแล้วนำไปปฏิบัติ ธรรมะก็จะอยู่กับเราตลอดไป ค่ะ ...

ด้วยปรารถนาดี

.. ธรรมะคุ้มครอง
ธรรมะสวัสดีค่ะ
ยิ้มเข้าไว้แล้วโลกจะสดใส สู้ ๆ ......

P'ภัช